planimetria salamandra: rysunekPunkt D leży na boku BC trójkąta ABC oraz |AB | = 14 , |BD | = 12 , |CD | = 239 i |AC | = 4p{15| . Oblicz pole trójkąta ABC. z tw. cosinusów w ABD x2=196+144−336cosα x2=340−336cosα w ΔABC 240x2=196+63001−7028cosα 240x2=63197−7028cosα Wstawiam z pierwszego do drugiego: 240*(340−336cosα)=63197−7028*cosα 81600−80640cosα=63197−7028cosα 18403=73612cosα
 1 
cosα=

 4 
 15 
więc sinα=

 4 
 1 15 175715 
PABC=

*14*251*

=

 2 4 4 
Jest ok?
11 maj 11:14
annabb: a w treści coś napisali o tym x?
11 maj 11:26
ICSP: |AB| = 14 |AC| = 415 |BC| = 251 i wzór Herona leci.
11 maj 11:27
salamandra: sory, ucięło treść: AC=415*AD i przyjąłem, że AD=x
11 maj 11:27
salamandra: ICSP, gdyby AC=415 to nie można by w ogóle zbudować trójkąta, od tego zacząłem analizę i Heron by wleciał, ale nie zauważyłem, że jest 415*AD
11 maj 11:28
ICSP: a jednak nic nie leci 14 + 415 < 12 + 239 i koniec zadania.
11 maj 11:29
ICSP: Sposób jak najbardziej dobry.
11 maj 11:36