Zadanie z planimetrii tr45: Prostokąt ABCD o bokach długości 1 cm i 2 cm przekształć przez jednokładność o skali k=3 gdy środkiem jednokładności jest punkt będący a) środkiem krótszego boku prostokąta b) wierzchołkiem C prostokąta c) punktem przecięcia się przekątnych prostokąta
10 maj 21:01
Mila: rysunek a) |SD'|=3*|SD| |SA'|=3*|SA| |SC'|=3*|SC| |SB'|=3*|SB|
10 maj 22:02