Okręgi kaleta: rysunekPunkty A,B,C leżą na jednej prostej,a punkt P poza tą prostą. Udowodnij, że środki okręgów opisanych na trójkątach ABP, BCP, ACP oraz punkt P leżą na jednym okręgu. W jaki sposób to udowodnić? Jakaś wskazówka od czego zacząć?
10 maj 19:41
11 maj 00:50