rysowanie wykresu funkcji wykres: Narysuj wykres
 5y 
x + (

|x|)2 = 1
 4 
10 maj 18:24
Leszek: (5/4)y −|x| = 1−x y= 0,8( 1−x + |x|) Dziedzina : 1−x ≥ 0 ⇒ x≤ 1
10 maj 18:42