trójkat zdzisiek: Wewnątrz dowolnego trójkąta ABC wybrano punkt X, tak że BX > AX oraz BX > CX. Uzasdanij że ∡ABC<90o.
10 maj 17:35