funkcje teddddddy: Wyznacz najmniejszą i największą wartość funkcji f(x)=−(x−2)(x+1) w przedziale<0,4>
10 maj 17:20
ICSP: f(0) = 2 f(4) = −10
 1 9 
f(

) =

 2 4 
 9 
max =

 4 
min = −10
10 maj 17:25
janek191: rysunek
 −1 + 2 
p =

= 0,5 ∊ < 0, 4 >
 2 
a = − 1 < 0 więc funkcja ma maksimum ymax = f(p) = f( 0,5) =− ( 0,5 −2)*(0,5 + 1) = 2,25 oraz ymin = f(4) = −(4 − 2)*(4 + 1) = − 10 Patrz też na rysunekemotka
10 maj 17:29