funkcje teddddddy: Dany jest rójmian kwadratowy f o współczynniku 2 przy najwyższej potędze x.Wierzchołek paraboli bedącej wykresem tego trójmianu ma współrzędne W=(5,−10).Oblicz f(15)
10 maj 17:15
ICSP: f(15) = 2(15 − 5)2 − 10 = 190
10 maj 17:16