funkcja teddddddy: wyznacz wzór funkcji f(x)=2x2+bx+c w postaci kanonicznej wiedząc, że jej miejsca zerowe są rozwiązaniem równania |x−3|=5
10 maj 16:55
janek191: I x − 3 I = 5 ⇔ x = − 2 lub x = 8 f(x) =2 x2 + b x + c więc
  − 2 + 8 
p =

= 3
 2 
f(x) = 2*( x − 3)62 + q f(−2) = 2*( − 2 − 3)2 + q = 2*25 = q = 50 + q = 0 ⇒ q = − 50 Odp f(x) = 2*(x − 3)2 − 50
10 maj 17:08
janek191: W piątym wierszu od góry powinno być f(x) = 2*(x − 3)2 + q
10 maj 17:09