Planimetria jokeros2000: Na bokach AB i AC trójkąta ABC wybrano odpowiednio punkty K i L w ten sposób, że |BK | = |AL | . Punkt D jest środkiem odcinka BC . Przez punkty K i L poprowadzono proste równoległe do AD , które wyznaczyły na boku BC punkty E i F. Wykaż, że jeżeli |BC | = 2|EF| , to |AB | = |AC | .
10 maj 16:41
Saizou : rysunek 2(a+c)=a+b+c+d (1) a+c=b+d (2) a+b=c+d ==========− c−b = b−c c=b. oraz a=d dokończ emotka
10 maj 17:30
jokeros2000: Jak wykazać że y=z?
10 maj 18:09
Saizou :
x y 

=

⇒x=y
a b 
x z 

=

⇒ x=z
c d 
...y=z
10 maj 18:10
jokeros2000: Jakie to twierdzenie jest które zastosowałeś powyżej?
10 maj 18:41
Saizou : tw. Talesa, bodajże z gimnazjum
10 maj 18:45