zadania są z książki Resnick'a i Halliday'a fizyka tom 2 malodziewczeca: Dzień dobry, prosiłabym o rozwiązanie zadanek z którymi mam ogromny problem. Nie musza być wszyskie emotka 5.(a) Ile elektronów należałoby usunąć z pięciogroszówki, żeby pozostał w niej ładunek +10−7 C? (b) Jaka to część wszystkich elektronów znajdujących się w monecie? 8. Elektron jest wyrzucony z prędkością początkową 3,24 105 m/s prosto w kierunku protonu, który znajduje się w stanie spoczynku. Jeżeli elektron początkowo znajduje się w dużej odległości od protonu, w jakiej odległości będzie chwilowo równa podwójnej prędkości początkowej? (Wskazówka: Skorzystać z twierdzenia o pracy i energii). Odp.: 1,6 10−9 m. 11.Między dwiema dużymi, równoległymi płytkami ukształtowało się jednorodne pole E. W polu tym na sznurku o długości l zawieszono małą, przewodzącą kulkę o masie m. Znajdź okres tego wahadła gdy kulka posiada ładunek +q, jeżeli płytka dolna (a) jest naładowana dodatnio, (b) jest naładowana ujemnie. 16. Załóżmy, że wewnątrz pewnej powierzchni Gaussa nie ma żadnego ładunku. Czy prawo Gaussa wymaga, aby E równało się zeru dla wszystkich punktów tej powierzchni? Czy słuszne jest odwrotne twierdzenie, tzn. jeżeli E jest równe zeru dla wszystkich punktów pewnej powierzchni, to prawo Gaussa wymaga, aby wewnątrz niej nie był ładunku? 22. Na cienkiej metalowej powłoce kulistej o promieniu a znajduje się ładunek a. Współśrodkowo z nią umieszczona jest inna metalowa powłoka kulista o promieniu b (b>a) i ładunek b. Zastosować prawo Gaussa dla znalezienia natężenia pola elektrycznego w punktach odległych od środka o r, gdzie: (a) r < a, (b) a < r < b, (c) r > b. (d) Ustalić kryterium, według którego można by ustalić jak rozłożone są ładunki na zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni każdej powłoki 25. Jeśli E = 0 w danym punkcie, to V w tym punkcie też musi być równe zeru? Podać kilka przykładów dowodzących to stwierdzenie. 28. Nieskończona płyta jest naładowana z powierzchnią gęstością ładunku = 1,0 107C/m2. W jakiej odległości od siebie znajdują się powierzchnie ekwipotencjalne, których potencjały różnią się o 5,0 V? Odp.: 0,89 mm. 31. Dwa elektrony znajdują się w odległości 2,0 m od siebie. Trzeci elektron zostaje wystrzelony z nieskończoności i zatrzymuje się w połowie drogi między pozostałymi dwoma elektronami. Jaka musi być jego prędkość początkowa? Odp.: 32 m/s. 34. Dwie przewodzące kule o promieniach 6,0 cm i 12,0 cm mają ładunek o wartości 3 10−8C każda i znajdują się w bardzo dużej od siebie odległości. Jeżeli kule połączono by przewodzącym drutem, znaleźć: (a) kierunek ruchu i wielkość przemieszczonego ładunku i (b) ostateczny ładunek i potencjał każdej z kul.
10 maj 13:05