Planimetria dowodowe Diokona: Dany jest trójkąt ostrokątny równoramienny ABC, w którym AC=BC. Na bokach zewnątrz tego trójkąta zbudowano kwadraty : ABDE, BCFG oraz ACHJ Wykaż, że pola trójkątów AHE i BEG są równe. Kombinuje, kombinuje, ale wykombinować nie moge emotka
10 maj 00:49
a7: cztery sposoby rozwiązań są w informatorze maturalnym str.14−23
10 maj 01:17
wredulus_pospolitus: zrób rysunek ... zauważ, że są to trójkąty przystające (dwa boki tej samej długości oraz kąt pomiędzy nimi jest tej samej miary)
10 maj 01:19
a7: to nie są trójkąty przystające
10 maj 01:26
a7: rysunekPBEG=1/2a2*b*sinEBG PAHE=1/2b2*a*sinEAH wystarczy pokazać, że kąt EBG i EAH są równe EBG=45o+90o+β , a także EAH=90o+β+45o ∡EAH=∡EBG ⇒ sin∡EAH=sin∡EBG , wiec PΔEAH=PΔEBG c.n.w. ===
10 maj 01:38
Diokona: Dzięki za pomoc emotka
10 maj 13:02