Pytanie o dowód janusz: rysunekCześć, mając udowodnić że trójkąt jest prostokątny podstawiłem dane do pitagorasa i wyszło mi że, h2=ab, co jest prawdą oczywiście. Czy taki dowód można uznać za kompletny i dowodzi że trójkąt jest prostokatny?
9 maj 20:40
WhiskeyTaster: Mhm. A wiesz, że z pustego to i Salomon nie naleje? Gdzie dane i treść? To tak jakbym Ci tu podrzucił końcówkę mojego rozwiązania i zapytał, czy dobrze to rozwiązałem.
9 maj 20:57
PW: Na pewno rozumowanie jest wadliwe logicznie. Twierdzenie Pitagorasa nówi, że długości boków trójkąta prostokątnego spełniają pewną zależność. Jak więc − chcąc pokazać, że trójkąt jest prostokątny − można było "podstawiać do pitagorasa".
10 maj 13:45
ABC: Korzystamy z twierdzenia odwrotnego do tw.Pitagorasa w takim przypadku, szczęśliwym trafem jest ono prawdziwe emotka
10 maj 13:49