math: W trójkącie równobocznym ABC dane są współrzędne wierzchołków A=(2,1), B=(8,4) Wyznacz równanie prostej zawierającej bok AC tego trójkąt.
9 maj 18:57
HGH: Policz dlugosc boku AB wyznacz prosta AB, nastepnie wyznacz prostopadla do AB (na niej lezy punkt C) dlugosc boku AC jest rowna boku AB.
9 maj 19:01
Mila: rysunek A=(2,1), B=(8,4) |AB|=62+32=45 1) wsp. punktu C |AC|=|AB|=|BC| (x−2)2+(y−1)2=45 (x−8)2+(y−4)2=45 C1=.. C2=... Rozwiązuj układ, a potem napisz równania prostych.
9 maj 19:35