zd: Wyznacz równanie prostej przechodzącej przez punkt A=(4,8) , tworzący wraz z osiami OX i OY w drugiej ćwiartce układu współrzędnych trójkąt prostokątny o polu 36
9 maj 18:55
Eta:
 1 
y=

x+6
 2 
9 maj 20:09
ABC: zapytam jak trzyletnia dziewczynka : a dlaczego? emotka
9 maj 20:24
Eta:
9 maj 20:25
fil: 6 * 12 = 72
9 maj 20:27
Eta: @fil
 6*12 
P=

= 36
 2 
9 maj 20:36
WhiskeyTaster: Wskazówka: zauważ, że jedna z przyprostokątnych ma długość |b|, jeśli szukana prosta to y = ax + b. Z kolei druga przyprostokątna to |c| − taka liczba, że f(c) = 0. Stąd już można powiązać to z polem i wyznaczyć co nieco.
9 maj 20:53
ABC: rysunek chodziło mi oto że bez założenia o drugiej ćwiartce zadanie ma dwa rozwiązania , uczniowi trzeba to pokazać żeby mu się utrwaliło emotka
9 maj 21:02
WhiskeyTaster: Trochę nie rozumiem, co masz na myśli emotka W zadaniu jest napisane wyraźnie, że trójkąt jest w drugiej ćwiartce układu współrzędnych.
9 maj 21:05
ABC: chodzi mi o to że mogą na maturze dać bez tego założenia i będą dwa trójkąty wtedy o polu 36 , a ktoś może pomyśleć że zawsze jest tylko jeden
9 maj 21:07
WhiskeyTaster: Ach, to tak. Ale to już moim zdaniem jest błąd tego, kto zadanie rozwiązuje. Trzeba czytać między wierszami emotka
9 maj 21:18
Mila: rysunek
 1 
PΔ=

*b*|x0|=36, b>0 i x0<0
 2 
b*|x0|=72 y=ax+b i 8=4a+b, a=2−(1/4)b ax0+b=0
 −b 
x0=

 a 
 −b 
b*|

|=72
 a 
 b 
b2=72*a⇔b2=72*(2−

) dla a>0
 4 
b2+18b−144=0 b=6 lub b=−24∉D
 1 −6 
a=

, x0=

=−12
 2 
1 

2 
 
 1 
y=

x+6
 2 
=============
9 maj 22:41