Znalezc wzory jawne Buffu: Znaleźć za pomocą równania charakterystycznego wzory jawne podanych niżej liniowych zależności rekurencyjnych
 s(0)=0  
P) s(1)=2
(R) s(n)= 2 s(n−1)+8 s(n−2)
9 maj 16:11
Mila: x2−2x−8=0 x=−2 lub x=4 an=A*(−2)n+B*4n a0=0=A+B a1=2=−2A+4B
 1 1 
A=−

, B=

 3 3 
 1 
an=

*(4n−(−2)n)
 3 
==================
9 maj 22:48
Buffu: skad nagle A wyszło −1/3 ?
10 maj 14:22