Ciąg Hermes: Jeśli (an) jest ciągiem o wyrazie ogólnym
 1 1 1 1 
an =


+

− ... + (−1)n + 1 * (

)n dla n ≥ 1, to granica
 3 9 27 3 
ciągu (an)... Na czym polega to zadanie bo ten ciąg wydaje się dość dziwny
9 maj 16:09
ICSP: o ciągu geometrycznym słyszał?
9 maj 16:16
Hermes:
 1 1 
No tak tak, ale dobrze myśle, że q = −

a1 =

, i ilość wyrazów to n? Czy trzeba
 3 3 
to sprawdzić
9 maj 16:19
jc:
 1 1−(−1/3)n 1−(−1/3)n 
an=

*

=

→ 1/4
 3 1−(−1/3) 4 
9 maj 16:19
Hermes:
 1 1 
(−

) dąży do 0 więc mamy

, si?
 3 4 
9 maj 16:25