Całka oznaczona etc: Oblicz całkę oznaczoną
 1 

e1x przedział całkowania od 0 do 1.
 x2 
 1 
Mam pytanie do tej całki, Wychodzi że funkcja f(x)=

e1x jest ograniczona
 x2 
prawostronnie w sąsiedztwie punktu 0. Więc wtedy liczę nadal z definicji całki niewłaściwej drugiego rodzaju czy liczę ją już normalnie jako całkę właściwą bez liczenia granic?
9 maj 14:13
Jerzy: A policzyłeś. Całkę nieoznaczoną ?
9 maj 14:20
Jerzy: Co to jest f(x) ?
9 maj 14:21
etc: f(x) to funkcja podcałkowa a całka nioznaczona z tego wynosi e1x+C
9 maj 14:26
jc: Określasz w dowolny sposób f w zerze i masz zwykłą całkę (nie niewłaściwą) Przyjmując f(0)=0 będziesz miał funkcję ciągłą.
9 maj 16:22