pole xxx: W trójkącie równoramiennym dana jest długość podstawy 3 i miara kąta przy podstawie 35stopni. Oblicz pole tego trójkąta.
9 maj 13:48
Tadeusz: np. tak: policz wysokość a potem pole
9 maj 13:51
xxx: ale jak mam to zrobic
9 maj 13:52
Jerzy: Wykorzystując funkcje trygonometryczne.
9 maj 13:56
xxx: nie bardzo rozumiem jaką funkcję mogę znaleźć do kąta 35stopni?
9 maj 14:04
Jerzy:
h 

= tg350 i kalkulator lub tablice.
1,5 
9 maj 14:07
janek191: rysunek Mamy
h 

= tg 35o ⇒ h = 1,5 tg 35o
1,5 
pole P = 0,5*3*1,5 tg 35o = 2,25 tg 35o
9 maj 14:09
xxx: AAA w ten sposób, dziękuję bardzo!
9 maj 14:21