856: W okrąg o równaniu (x−3)2+(y−3)2 wpisany jest trójkąt, którego dwa wierzchołki znajduja się na prostej x−3y−14=0 . Wyznacz największe możliwe pole takiego trójkąta.
9 maj 12:39
Jerzy: To nie jest równanie okręgu.
9 maj 12:50
fil: Podaj promien tego okregu.
9 maj 12:54
daras: może r = 856 ? ')
9 maj 14:51
856: (x−3)2+(y−3)2=80
9 maj 16:23
PW: No to teraz punkty wspólne okręu i prostej.
9 maj 16:29