przedziały monotoniczności pytanie Matfiz: Czy jak się zapisuje przedziały monotoniczności funkcji to nawiasy się domyka? np. jak funkcja maleje od − do 1 to trzeba to zapisać (−,1> ? W sensie z domkniętym nawiasem przy 1?
9 maj 12:15
fil: nie
9 maj 12:16
Matfiz: czyli z otwartymi nawiasami się zapisuje przedziały monotoniczności ?
9 maj 12:20
Jerzy: Obydwa sposoby są dopuszczalne.
9 maj 12:22
PW: Zależy, w jaki sposób doszedłeś do monotoniczności funkcji na przedziale (−, 1). Jeżeli za pomocą twierdzenia o monotoniczności funkcji różniczkowalnej, to trzeba pamiętać, że twierdzenie mówi o funkcji w przedziale otwartym. Nie jest uprawnione rozciąganie monotoniczności na przedział domknięty. Łatwo wymyślić przykład funkcji monotonicznej w przedziale (−,1) a nie spełniającej warunku monotoniczności na (−, 1>. Takie "domykanie przedziału monotoniczności" możę być stosowane tylko dla funkcji ciągłych.
9 maj 15:00