Kombinatoryka. Marta: Kombinatoryka. Podaj współczynnik przy: a) xzt3 b) y3 z2 w wyrażeniu (x + y + 2z + 2t)5
9 maj 12:14
Mila: a)
2*23*5! 

=320
3! 
b)
22*5! 

=40
3!*2! 
10 maj 22:34