postać redhead: Postać trygonometryczna liczby zespolonej 33 to?
9 maj 09:52
PW: Zaznacz ją w układzie współrzędnych − od razu widać |z| i Arg(z).
9 maj 11:04