Czy potrafi mi ktoś wytłumaczyć taką ciekawą ciekawostkę? Igor Legucki: Czy potrafi mi ktoś wytłumaczyć taką ciekawą ciekawostkę? 00 = 1 a, 01 = 0 Przecież to jest troche głupie i nie intuicyjne ,dlaczego tak jest?
8 maj 19:26
jc: To takie wygodne umowy. Z niczym się nie gryzą. (0*3)1=01*31, 0=0 i wszystko się zgadza To drugie, jest po to, abyś np. mógł napisać ex=∑{n=1} xn/n! a nie ex=1+∑n=1 xn/n! bo inaczej, co by to znaczyło dla x=0. (xa)' = axa−1 Co dla x=0 i a=1? A tak nie ma problemu.
8 maj 19:37
PW: W szkole średniej nie definiuje się symbolu 00 − nadanie mu wartości niczemu nie służy na tym poziomie, a wręcz przeszkadza. Według twierdzenia o ilorazie potęg
 am 

= am−n.
 an 
Oznaczałoby to, że np.
 05 

= 00 = 1,
 05 
a tymczasem wbija się do głowy, że dzielenie przez 0 nie jest określone.
8 maj 19:47
jc: PW, ale potem jest kłopot. 00 przydaje się, gdy używamy symbolu ∑. Pewnie w szkole już się nie używa tego symbolu. Jak się pojawiają ujemne potęgi lub dzielenie, to zawsze trzeba uważać na dzielenie przez 0. 0! też pewnie się w szkole niczemu nie służy, a jest wygodne.
8 maj 20:01
wredulus_pospolitus: PW ... nie definiuje się Granice przecież jeszcze mają w szkole średnie. limn−> + (1/n)(1/n) = lim e ln(1/n)/n = elim ln(1/n)/n = H = elim (1/n) =e0 =1
8 maj 20:42
jc: W podręczniku piszą, że się nie definiuje. Ale nie nie oznacza to, że nie można. Można i tak jest wygodnie. A jak się powie, że się nie definiuje, to potem zostaje jakiś niepokój. Co innego 0/0. Gdyby np. 0/0=1, to mielibyśmy np. 1=0/0=(0*0)/0=0*(0/0)=0*1=0.
8 maj 20:50