Prosze o rozwiązanie poniewaz troche funkcji nie umiem Filip: Narysować przykład funkcji spełniającej jednocześnie WSZYSTKIE wymienione warunki: − Dziedzina funkcji X = <−3,11), − Zbiór wartości funkcji Y = (−5,9>, − Wartości dodatnie w przedziale <−3,−1) oraz (4,6), − Wartości ujemne w przedziale (−1,4) oraz (6,11), − f(1) = −3, − Funkcja posiada 3 miejsca zerowe.
8 maj 18:51
janek191: rysunek
8 maj 20:29