yyy: Środkowe trójkąta ABC przecięły się w punkcie S . Wyznacz, jaką częścią pola trójkąta ABC jest pole trójkąta ADS , gdzie punkt D jest środkiem boku AB .
8 maj 18:05
Eta: Trzy środkowe dzielą trójkąt na 6 trójkątów o równych polach Wniosek : ...... P(ADS)= ...
8 maj 18:27