Funkcja kwadratowa 😔 Licealista : Funkcje f(x)=−1/2x2+bx+6 oraz g(x)=(√(6+x))/x2+1 mają wspólne miejsce zerowe. Wyznacz wzór funkcji f w postaci iloczynowej.
8 maj 15:38
ABC: i problem polega na ? funkcja g ma tylko jedno miejsce zerowe, więc jest ono tym wspólnym
8 maj 15:40
Licealista : Ale jak je policzyć?
8 maj 15:42
ABC: mianownik jest zawsze różny od zera, więc każde miejsce zerowe licznika jest miejscem zerowym funkcji g
8 maj 15:44
Licealista : No dobrze a jak mam już miejsce zerowe równe −6 i to będzie X1 w postaci iloczynowej a skąd wziąć X2?
8 maj 15:53
ABC: masz różne sposoby załóżmy że nie miałeś wzorów Viete'a to podstaw f(−6)=0 czyli 0=−1/2*(−6)2+b*(−6)+6 i wyznacz sobie b , potem wierzchołek paraboli i drugie miejsce zerowe jest symetryczne do pierwszego względem wierzchołka
8 maj 16:09
Licealista : Dzięki wyszło 😊😊
8 maj 18:02