analityczna f123: Przyprostokatna AB trójkata prostokatnego ABC jest zawarta w prostej o równaniu 2y + x + 6 = 0, a srodek jego przeciwprostokatnej BC ma współrzedne S = (9, 0).
 310 
Oblicz współrzedne wierzchołka C jezeli cosACB =

 10 
8 maj 14:35
Eta: rysunek
 |9+6| 
1/ d=

= 35 to |AC|= 65
 5 
 65 
2/ |BC|=

=................ =102
 cosγ 
to R=52 Rozwiąż układ równań okręgu o środku S i promieniu R ... i po ptokach emotka
8 maj 15:04
Eta: Rozwiąż układ ................. z prostą AB ( oczywiścieemotka
8 maj 15:07
Eta: Co tak milczysz? emotka Czy wszystko jasne ?
8 maj 15:31
f123: Oczywiscie, wychodzi, dzieki emotka
8 maj 17:51
Eta: emotka
8 maj 17:52