matematykaszkolna.pl
statystyka adrian: Test na inteligencję ma średnią wartość 100, odchylenie standardowe 15. Wyznacz wartość, na prawo od której znajduje się 2.5% losowo wybranych badanych a ponadto 3 kwartyl. Wynik otrzymano na próbie 10000 osób.
5 maj 13:36
: zajrzyj do tablic rozkładu normalnego i poszukaj wartość dla 52,5 %
5 maj 14:31
hi:
27 mar 17:44