matematykaszkolna.pl
kombinatoryka adal: Ze zbioru 6 prętów o długościach: 3, 4, 5, 6, 7, 9 metrów wybrano losowo 3. Jakie jest prawdopodobieństwo, że można z nich zbudować trójkąt rozwartokątny
4 maj 23:37
ABC: klasyczna definicja prawdopodobieństwa , ilość zdarzeń sprzyjających licz na piechotę korzystając z tw. cosinusów
4 maj 23:59
wredulus_pospolitus: i wspomagając się nierównością trójkąta emotka
5 maj 00:18