kąt ostry bobi: Wewnątrz trójkata ABC wybrano punkt K, taki że BK > AK oraz BK > CK. Wykaż że kąt ABC jest ostry.
4 maj 18:01