okrag,parametr,stycznosc dzejbi: Wyznacz wartość parametru a , dla którego okrąg o równaniu x2+y2−(2a−2)x+5a=0 jest styczny do prostej o równaniu x =10 . Wyznacz środek i promień tego okręgu. okej to licze S −2z=−2(a−2) b=0 S=(a−1;0) no i r=a2−7a+1 okej no to odległość środka od prostej jest równa długości promienia: k: x−10=0 d(S,k)=r i mam takie coś i nic z tego nie wychodzi
 |a−11| 
a2−7a+1=

 |a−1| 
4 maj 17:24
Jerzy: No nie bardzo okey: (x − (a − 1))2 − (a − 1)2 + (y − 0)2 + 5a = 0
4 maj 18:08
f123: 2 − 2a = −2z z = a − 1 S = (a − 1, 0) r2 = (a − 1)2 + 02 − 5a r = a2 − 7a + 1
 a − 1 − 10 
S = |

| = a2 − 7a + 1
 12 + 02 
|a − 11| = a2 − 7a + 1 i rozwiazujesz
4 maj 18:16
dzejbi: jak ja już chyba śpie dzisiaj XD dzięki
4 maj 18:29