Stereometria bob: Podstawą graniastosłupa prostego jest trapez równoramienny o kącie ostrym 60 st. Ramię tego trapezu i jego krótsza podstawa mają tę samą długość. Przekątna graniastosłupa ma długość d i tworzy z płaszczyzną jego podstawy kąt 60st. Oblicz objętość graniastosłupa. Męcze i męcze i nie mogę wymęczyć....
4 maj 15:32
bob: Już nie trzeba, jakoś wymęczyłem
4 maj 16:41