Równanie prostej Adam: A(1,2,4) B(2,0,3) Napisać równanie prostej przechodzącej przez pnk A i środek odcinka AB
4 maj 15:30
wredulus_pospolitus: Krok 1: wyznaczasz środek odcinka AB (niech to będzie punkt C) Krok 2: wyznaczasz prostą przechodząca przez punkty A i C
4 maj 15:31
4 maj 16:00