ARc tg Justyna: Trochę głupie pytanie, ale czy przy przekształceniu tg(x)≤y dostajemy x≤arctgy czy może x≥arctgy
4 maj 14:26
ABC: arc tg jest funkcją rosnącą arc tg (tg x)≤ arc tg y tylko z arc tg(tg x) jest pewien kłopot jeśli nie ma dodatkowych założeń
4 maj 14:32
PW: Pytanie okazało się wcale nie takie głupie. Przykład: tg(2π) ma sens i jest prawdą, że 0 = tg(2π) < 1, ale wcale nie jest prawdą, że
 π 
2π < arctg(1) =

.
 4 
Tak jak pisze szanowny Kolega ABC jest więc kłopot, którego nie będzie, jeśli założymy, że
 π π 
x∊(−

,

)
 4 4 
4 maj 14:59