Dany jest traez ABCD o dłuższej podstawie ab Michał: Dany jest trapez ABCD o dłuższej podstawie AB. Na ramieniu AD wybrano punkt E, a na ramieniu BC punkt F w taki sposób że odcinek EF jest równoległy do podstaw trapezu oraz lBFl =2.8 i lCFl=1.2. Przedłużenia ramion trapezu przecinają się w punkcie P takim że lPAl=7.8 i lPBl=10.4. Oblicz wartość iloczynu lPDl*lPEl. Zakładaj cyfrę jedności i dwie pierwsze cyfry po przecinku otrzymanego wyniku. Pomoże ktoś? Wyszło mi tylko że PC = 6.4
4 maj 13:55
Eta: rysunek
 7,8 3 
Z podobieństwa trójkątów w skali k=

=

 10,4 4 
|PD|*|PE|=|PC|*k *|PF|*k = 6,4*7,6*k2=...............
4 maj 14:27