Dany jest trójkąt prostokątny abc Filip: rysunekDany jest trójkąt prostokątny ABC o przyprostokątnych długości lABl = 4 i lBCl= 2. Odcinek PQ dzieli ten trójkąt na dwie figury o równych polach. Oblicz obwód trójkąta APQ. Zaloguj cyfrę jedności i dwie pierwsze cyfry po przecinku otrzymanego wyniku. Jak zabrać się do tego zadania? Kompletnie nie mam pojęcia.
4 maj 13:04
salamandra: rysunekNa pewno taki jest rysunek podany, czy ty go narysowałeś?
4 maj 13:08
Filip: Taki jest rysunek podany w książce. Przy Q i B jest kat prosty
4 maj 13:33
Filip: Tzn na dole jest A P B. Wierzchołek C jest na gorze
4 maj 13:34
Gangster: Narysuj dokladnie ten rysunek wraz z oznaczeniami.
4 maj 13:35
salamandra: rysunektak?
4 maj 13:37
Gangster: Obliczenia do rysunku salamandry: P ABC = 4 ABC podobny do QPC k=2 ⇒QC=1 P PQC=1 ⇒ PQ=2 AQ= 20 −1 teraz policz Pole trojkata prostokatnego APQ
4 maj 13:39
a7: mi już chyba wyszło, zaraz napiszę emotka
4 maj 13:39
Gangster: Obliczenia do rysunku który salamandra wrzucił jako pierwszy emotka
4 maj 13:40
salamandra: rysunekAB=4 BC=2 AC=20 Pabc=4 Papq=2 k=2
 20 40 
AQ=

=

=10
 2 2 
 2 
QP=

=2
 2 
 4 
AP=

=22
 2 
Ob=10+2+22=32+10
4 maj 13:45
salamandra: sory, źle wyznaczyłem
 4 
AQ=

=22
 2 
QP=2 AP=10 Obwód ten sam
4 maj 13:46
Filip: Dziękuję bardzo
4 maj 13:48
Gangster: fakt, uciekl mi kwadrat przy skali, zamysł dobry ale blad dalej w obliczeniach.
4 maj 13:49
salamandra: Nie daję gwarancji, że jest to dobrze, masz odpowiedź tego rozwinięcia dziesietnego?
4 maj 13:49
f123: Mi wyszlo 32 + 10 emotka
4 maj 13:51
Filip: Salamandra wyszło dobrze. Wynik taki jest w odpowiedziach a liczby do zakodowania do 740 więc wszystko wychodzi elegancko dzięki
4 maj 13:51
salamandra: to git
4 maj 13:51
a7: rysunekPABC=4 P/2=2 h=45/5 (BR) z podobieństwa trójkątów ABC i BRC x=25{5} P1=P2 1/2*4|PR|=4−1/2*25/5*45/5 czyli PR=8/5
 2 85 
z podobieństwa trójkątów ABC i ARP

=

czyli PB=z=16/5=315
 4 z 
258|PQ|=2*16/5 czyli |PQ|=y=16/255
 80+485 
czyli OBWÓDΔAPQ=315+16/255+32/255=

≈7,49325≈7,49
 25 
4 maj 13:57
a7: a więc u mnie błędy i źle....
4 maj 13:58