Pnk symetryczny Adam: Niech P1(0,1,2) P2(3,−2,5) P3(2,2,4). Znaleźć: punkt symetryczny do punktu P3 względem punktu P1. punkt symetryczny do punktu P3 względem prostej P1P2.
4 maj 12:33
Maciess: A jakbyś taki problem rozwiązał w R2? Tutaj jest analogicznie. P3' − punkt symetryczny do P3 względem P1 P3'P1=P1P3 (mowa o wektorach)
4 maj 13:21