Jak to rozwiązać? Study1352: Dane są punkty A(2,2), B(4,2) i C(2,4). Trójkąt ABC i trojkąt do niego pezystający mają jeden bok wspólny. Znajdź współrzędne trzeciego wierzchołka trójkąta przystającego. Podaj wszystkie rozwiązania zadania.
4 maj 10:59
wredulus_pospolitus: Trójkąt ABC jest trójkątem równoramiennym prostokątnym. Zrób rysunek Zauważ, że masz trzy możliwe trójkąty przystające: 1) wspólne wierzchołki to A i B ... wtedy D (trzeci wierzchołek tegoż trójkąta) wyznaczamy ze wzoru na współrzędne środka odcinka. Zauważ bowiem, że środkiem odcinka DC będzie punkt A 2) wspólne wierzchołki to A i C ... analogicznie do wcześniejszego punktu (środkiem odcinka DB będzie punkt A) 3) wspólne wierzchołki to B i C ... w tym momencie trójkąt ABC i trójkąt DBC tworzą wspólnie ... kwadrat. Masz trzy wierzchołki kwadratu ... wyznacz czwarty z nich
4 maj 11:13
a7: rysunekJeżeli jest dopuszczalne odczytywanie współrzędnych z rysunku to D=(4,4) E=(2,0) F=(0,2) jeżeli trzeba obliczać to daj znać
4 maj 11:30