stereometria, krótkie pytanie m: rysunekbryłą jest czworościan, |CD|=|DW| |AD1|=|BD1| czy kąt CDD1 jest kątem prostym?
4 maj 10:11
Bleee: Tak. Tam jest kat prosty.
4 maj 10:19
Bleee: DD1 jest wysokością trójkąta rownoramiennego CD1W.
4 maj 10:20
Bogdan: rysunek Za mało jest informacji, by stwierdzić, że podany kąt jest prosty. Czy to jest ostrosłup trójkątny dowolny, czy prawidłowy, czy to jest czworościan foremny? Czy podany kąt jest kątem dwuściennym między ścianami bocznymi?
4 maj 11:21
Bogdan: Chodzi o kąt ABD w pytaniu, czy jest kątem dwuściennym
4 maj 11:33
wredulus_pospolitus: Bogdan −−− nie ma za mało informacji. Masz podaną informacje: 1) to jest czworościan 2) D leży w połowie CW 3) D1 leży w połowie AB Z powyższych informacji wnioskujesz, że AD i BD są wysokościami ściany bocznej. Także CD1 jest wysokością podstawy, a D1W jest wysokością ściany bocznej.
4 maj 11:43
Bogdan: rysunek Ok. Uwzględniam dane z zadania. |CD| = |DW| = h, |AD1| = |BD1|. Czy kąt CDD1 jest prosty?
4 maj 12:00
wredulus_pospolitus: racja ... nadinterpretacja z mojej strony −−− czytając 'czworościan' przyjąłem, że chodzi o czworościan foremny
4 maj 12:28