Punkty A=(2,1) i C=(4,3) są przeciwległymi wierzchołkami rombu ABCD. Wierzchołek romb: Punkty A=(2,1) i C=(4,3) są przeciwległymi wierzchołkami rombu ABCD. Wierzchołek D leży na osi OY. Wyznacz współrzędne wierzchołków B i D. Obliczyłem środek odcinka AC: S=(3,2) i do wyliczenia punktu D wykorzystałem prostopadłość wektorów SD=[−3,yd−2] i SC=[1,1], potem policzyłem jeszcze ze środka punkt B. Wyszło mi, że D=(0,5), B=(6,−1). Czy to jest dobrze i czy za takie rozwiązanie z wykorzystaniem prostopadłości wektorów dostałbym maksymalną ilość punktów na maturze?
4 maj 01:35
wredulus_pospolitus: rysunek Punkty dobrze wyznaczone.
4 maj 03:36