równanie płaszczyzny Adam: Napisać równanie płaszczyzny zawierającej pnk P1(0,1,0), P2(2,1,3), P3(0,1,2), P4(0,0,1)
3 maj 23:42