Równanie prostej Adam: Napisać równanie prostej przechodzącej przez pnk P(1,1,−1) i równoległej do płaszczyzn II1=x+2y−z−1=0 i II2 : x−y+2z+2=0
3 maj 23:38
jc: x+2y−z=4 z−y+2z=−2
4 maj 00:36