. Karolina: rysunekNa rysunku przedstawiono wykres wielomianu W określonego wzorem w(x) = ax4 + bx3 + cx2 + dx + e. a) podaj zbiór rozwiązań nierówności w(x) ≥ 0 b) odczytaj pierwiastki wielomianu i zapisz go w postaci iloczynu c) wyznacz współczynniki a, b, c, d, e..
3 maj 16:46
Jerzy: To raczej nie jest wykres tego wielomianu, bo: w(0) = e , a nie 0.
3 maj 16:49
f123: W(0) = 0 (zakladam na podstawie rysunku), czyli e = 0
3 maj 16:52
a7: czy na rysunku, który masz w książce widać w których punktach wykres przecina oś OX?
3 maj 16:58
a7: −3 i 2 ?
3 maj 16:58
wredulus_pospolitus: W(x) = ax2(x+3)(x−2) wymnażasz podstawiasz współrzędne punktu jeszcze jakiegoś punktu który odczytujesz z wykresu. I gotowe
3 maj 17:02