Odczytaj pierwiastki wielomianu Tobiasz: rysunekNa rysunku przedstawiono wykres wielomianu w(x) określonego wzorem w(x) = ax3 + bx2 + cx + d. a) odczytaj pierwiastki wielomianu i zapisz go w postaci iloczynu b) wyznacz współczynniki a, b, c, d
3 maj 16:09
f123: Skad mamy odczytac? Z wykresu? Jedyne co widac, ze 0 jest pierwiastkiem
3 maj 16:11
wredulus_pospolitus: druga sprawa −−− jeżeli TAK wygląda wykres ... to nie jest to wykres wielomianu
3 maj 16:23