Napisać równanie prostej Monika: Napisać równanie prostej : 1) przechodzącej przez punkty P1(−1,1,0), P2(0,1,0) 2) przechodzącej przez punkty P1(0,1,1), P2(2,1,0) i P3(4,1,−1)
3 maj 13:52
Jerzy: I z czym masz problem ? Musisz wyznaczyć wektor kierunkowy prostej i po zadaniu.
3 maj 15:13