Wiadomo, że suma n początkowych wyrazów pewnego ciągu S_n=U{4^n-1}{3} a) Czy i ciąg:
 4n−1 
Wiadomo, że suma n początkowych wyrazów pewnego ciągu Sn=

 3 
a) Czy istnieje wyraz tego ciągu równy 64? b) Oblicz sumę dziesięciu początkowych wyrazów tego ciągu o numerach nieparzystych.
3 maj 13:32
ICSP:
  Sn − Sn − 1 dla n ≥ 2  
an =
  S1 dla n = 1 
3 maj 13:34