liczby m=0: Pokaż że w ciągu liczb 11, 11 + 22, 11 + 22 + 33, 11 + 22 + 33 + 44, .... jest nieskonczona ilość liczb nieaparzystych złożonych.
3 maj 08:43
jc: Głupie rozwiązanie. Można sprawdzić, że reszty z dzielenie przez 6 tworzą cykl o długości 36. W każdym takim cyklu 6 wyrazów daje resztę 3 z dzielenia przez 6. Są to więc liczby nieparzyste podzielne przez 3.
3 maj 11:04