Dowód geometria płaska Piotr: Dany jest trójkąt ostrokątny 4ABC, w którym ∠ACB = 45◦. Na zewnątrz tego trójkąta zbudowano kwadraty BCED oraz ACF G. Wykaż, że środek odcinka DG jest środkiem okręgu opisanego na 4ABC.
2 maj 21:55
Eta: Co to jest 4ABC?
2 maj 21:57
Piotr: Błąd po prostu ABC
2 maj 21:58