Przestrzenie Olek: W przestrzeni F = Fw,3(R) rozważamy dwa podzbiory X1 = {1+2x − 3x2 − x3, −1 +x − x2 + 2x3} X2 = {1+x+x2, 2+x + x2 + 3x3, 3 + x + x2 + 6x3} Utwórz dwie macierze współrzędnych CB, X dla X∊{X1, X2}, gdzie B=B3 = (1,x,x2,x3)
2 maj 20:34
Olek: Jakaś mała podpowiedz?
3 maj 10:14
Olek:
3 maj 19:11
Olek: Czy macierz współrzędnych dla CB,X1 to będzie : |1 −1| |2. 1 | |−3 −1| |−1 2 | ?
3 maj 20:06