Równanie Kasix: Zbadać czy równanie x3 − 2x − 1 =0 ma rozwiązanie w przedziale (−1, 3). Czy może istnieć więcej niż jedno rozwiązanie tego równania w przedziale (−1,3)?
2 maj 19:40
wredulus_pospolitus: tw. Darboux się kłania (odnośnie pierwszej części zadania)
2 maj 19:44
wredulus_pospolitus: NA PEWNO tak dokładnie wygląda to równanie
2 maj 19:46
ABC: tu na palcach można policzyć, −1 jest pierwiastkiem emotka
2 maj 19:58
Kasix: Tak wygląda, ale nie wiem jak się Darboux robi
2 maj 20:02
wredulus_pospolitus: Tak jak ABC napisał '−1' jest pierwiastkiem. Wyznaczenie pozostałym dwóch będzie już banalnie prostą sprawą.
2 maj 20:04
Jolanta: Kasix sprawdz czy przedział jest dobrze napisany −1 jest pierwiastkiem pod warunkiem że przedział jest <−1.. a nie (−1
2 maj 21:52
f123: @Jolanta nie, −1 jest pierwiastkiem rownania, ale nie jeest rozwiazaniem w przedziale (−1, 3)
2 maj 22:51